Svetový hlad - video

Svetový hlad - video

VIDEO

Svetový hlad

Sme presvedčení, že príliš veľa ľudí, ktorí zomreli od hladu, mohlo byť pre ľudstvo pravdepodobne prínosom!


Video: The history of our world in 18 minutes. David Christian